Bažantnica a poľovníctvo

Bažantnica a poľovníctvo

Bažantnica

Hlavným zameraním je chov bažantov, v ktorom sme v krátkom čase zaznamenali úspechy a dodnes spolupracujeme s množstvom chovateľov a každoročne odchováme tisíce kusov mláďat bažanta poľného. Časom sme nabrali skúsenosti, a tak sme sa pustili aj do náročnejších chovov pávov, perličiek a kuropt horských. Tieto druhy sú veľmi náročné na chov a prostredie, preto sa tešíme, že sa môžeme každoročne pochváliť novými prírastkami, ktoré odchovávame.

Poľovníctvo

Každoročne sa u nás koná niekoľko poľovačiek, preto sme sa rozhodli do nášho chovu zaradiť aj chov divých (kanadských) moriek, ktorým sa dnes venuje čoraz menej chovateľov. Do rozľahlej obory, ktorá tvorí centrálnu časť našej farmy sme nasadili muflóniu zver. Každoročne sa nám darí odchovávať silné a zdravé jedince, ktorých krv obohacuje chovy po celom Slovensku.